Events > 2020 > januari > Hoeskamertref Themamiddag

About this event:

Created by leihabets

Zaal Hoeskamer Diepestraat 6, 6336 VW Arensgenhout

De Hoeskamertref van maandag 25 november is een thema-middag De volgende Hoeskamertref vindt plaats op a.s. maandag 27 januari, Aanvang 14.00 uur.   Einde circa 16.00 uur.

 Deze middag wordt er gekiend. Er zijn leuke prijzen. Deelname aan het kienen is gratis. A.u.b. zelf kiendopjes/fiches meebrengen. Uiteraard kan er in het café worden gekaart.  Aanmelden voor deze middag is niet nodig.

 Voor de mensen die vervoer willen: u dient zich uiterlijk vrijdag 24 januari aan te melden bij Tiny Ackermans -Loijens  tel. 06-25012415 of e-mail naar:  paul.tiny.rompen@gmail.com. We hebben afspraken gemaakt met de Wensbus. We hebben geregeld dat iedereen voor 1,- per rit mee kan reizen in de bus.

Belangstellenden kunnen maandag 9 december 2019 alvast in hun agenda noteren. Dan staat de volgende Hoeskamertref op het programma.   U bent van harte welkom in de Hoeskamer, Diepestraat 6 te Arensgenhout 

Hoeskamertref voor ons, door ons.