Het nu volgende verslag gaat over de exploitatie gedurende het jaar 2017.