De doelstelling van de Hoeskamertref is een ontmoetingsmiddag voor alle senioren van Arensgenhout en omgeving. De bijeenkomst wordt gehouden op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. In  het eerste en vierde kwartaal twee keer per maand: op de 2e maandag van de maand (vrije inloop) en op de laatste maandag van de maand en dan is sprake van een themamiddag. 

In het tweede en derde kwartaal is alleen een bijeenkomst op de laatste maandag van de maand (themabijeenkomst).
De organisatie van deze middagen is in handen van een negental enthousiaste vrijwilligers.

Bij vrije inloop is iedereen welkom om een praatje te maken, een kaartje te leggen of een spel te spelen. Men mag een eigen spel meebrengen. Er is dan gratis thee en koffie en vaak ook een versnapering. Voor deze bijeenkomst hoeft men zich niet aan te melden.

Voor de themabijeenkomst dient men zich wel aan te melden. Ook dan is er gelegenheid om een kaartje te leggen en is er gratis thee en koffie. Het thema verschilt per bijeenkomst. Voorbeelden van thema’s uit 2017: muziekmiddag met live muziek; vlaaien bakken; spellenmiddag; Kerst- of Paasstukje maken.

Aanmelden voor een themabijeenkomst kan bij Tiny Loijens, telefoon 06-25012415; mailen kan ook: tiny.ackermansloijens@gmail.com.
Voor alle bijeenkomsten geldt, dat voor u vervoer geregeld kan worden. Meldt dit dan s.v.p. even bij Tiny.