Voor meer bijzonderheden over de totstandkoming van de Hoeskamer wordt verwezen naar het hierna volgende verslag waarin de realisatie rubrieksgewijs uitvoerig wordt verwoord vanaf de initiëring tot en met de ingebruikname in september 2014.