Welkom op de site van de Hoeskamer Arensgenhout.

Op de volgende data is er een Hoeskamertref:

5 december: vrije inloop

12 december: gezellige kerstmiddag

9 januari 2023: vrije inloop

Hoeskamertref voor ons,door ons.

De Hoeskamer is gevestigd aan de Diepestraat 6, 6336 VW Hulsberg.

Voor reserveri ng van de wensbus: Bertie Peters, tel.: 06-44990885 of e-mail: hoeskamertref@gmail.com

Voor reserveringen neem contact op met Lei Habets, tel.: 06 46270254

   www.hoeskamerarensgenhout.nl