Voor beheer en exploitatie is de Stichting Hoeskamer Arensgenhout opgericht. Het bestuur van deze stichting bestaat uit de volgende personen
Paul van Oppen……….. Voorzitter Rob Vaessen…………… Secretaris Marleen Slijpen………. Penningmeester  Roger Crombag……….. tevens Coördinator onderhoud Lei Habets………………. tevens Agendabeheer  Bestuur stichting 2016.
Het bestuur vergadert maandelijks in de Hoeskamer. Voor Reserveringen,  informatie of andere vragen of suggesties kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website op de pagina  “Contact/Reserveren”.