Voor beheer en exploitatie is de Stichting Hoeskamer Arensgenhout opgericht. Het bestuur van deze stichting bestaat uit de volgende personen
 

Paul van Oppen……….. Voorzitter

Rob Vaessen…………… Secretaris

Marleen Slijpen………. Penningmeester 

Lou Vliegen…………….. tevens Vertegenwoordiger fanfare St. Clemens

Roger Crombag……….. tevens Coördinator onderhoud

Lei Habets………………. tevens Agendabeheer

 Bestuur stichting 2016.

Het bestuur vergadert maandelijks in de Hoeskamer. 
Voor Reserveringen,  informatie of andere vragen of suggesties kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website op de pagina  “Contact/Reserveren”.