De doelstelling van de Hoeskamertref is een ontmoetingsmiddag voor alle senioren van Arensgenhout en omgeving. De bijeenkomst wordt gehouden op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. In  het eerste en vierde kwartaal twee keer per maand: meestal op de 2e maandag van de maand is er vrije inloop en meestal op de laatste maandag van de maand; dan is sprake van een themamiddag.

In het tweede en derde kwartaal is er alleen een themabijeenkomst op de laatste maandag van de maand.

De organisatie van deze middagen is in handen van een elftal enthousiaste vrijwilligers.

Bij vrije inloop is iedereen welkom om een praatje te maken, een kaartje te leggen of een spel te spelen. Men mag een eigen spel meebrengen. Er is dan gratis thee en koffie en vaak ook een versnapering. Voor deze bijeenkomst hoeft men zich niet aan te melden.

Voor de themabijeenkomst dient men zich veelal wel aan te melden. Ook dan is er gelegenheid om een kaartje te leggen en is er gratis thee en koffie. Het thema verschilt per bijeenkomst. Voorbeelden van thema’s uit afgelopen jaren: muziekmiddag met live muziek; vlaaien bakken; spellenmiddag; kerst- of paasstukje maken, lunch, high tea, kienen, samen zingen.

Aanmelden voor een themabijeenkomst kan bij:

– Tiny Rompen-Loijens, telefoon 06-25012415; mailen kan ook: paul.tiny.rompen@gmail.com

Voor alle bijeenkomsten geldt dat voor u vervoer geregeld kan worden. Het vervoer kost E. 1,50 per enkele rit, retour dus E. 3,–.  Voor vervoer kunt U zich aanmelden bij Tiny.

Voor de data’s waarop de Hoeskamertref plaats vindt verwijzen wij U naar de Homepagina en de pagina van de activiteiten van deze website.