Beheer en exploitatie van de Hoeskamer is geheel gebaseerd op de inzet van vrijwilligers.
De groep vrijwilligers – circa 65 personen – vormen een uitermate belangrijk onderdeel van het beheer en de exploitatie van de Hoeskamer.De vrijwilligers verrichten barwerkzaamheden, maken schoon en zorgen voor het onderhoud. Zij zijn de personen die de Hoeskamer het dagelijkse gezicht geven. Wilt U ook voor de Hoeskamer vrijwilligerswerkzaamheden verrichten? U kunt zich per e-mail melden bij de secretaris van de stichting op ons contactformulier.  De secretaris zal dan met U nader in contact treden.